โครงการดีๆสร้างสรรค์สังคม สถานที่ปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย) ก่อตั้งมูลนิธิพุทธบุตรสงเคราะห์ ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2011
ปรับปรุง 06/09/2021
สถิติผู้เข้าชม 999,272
Page Views 1,200,354
สินค้าทั้งหมด 1
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

'สมเด็จพุทธชินวงศ์'แนะพระเน้นสอนกรรมฐานงานบุญ

'สมเด็จพุทธชินวงศ์'แนะพระเน้นสอนกรรมฐานงานบุญ

'สมเด็จพุทธชินวงศ์'แนะพระไม่เน้นเทศน์งานบุญ-ศพเน้นเทศน์ มุ่งสอนปฏิบัติกรรมฐานเป็นสำคัญ

                เมื่อวันที่ 28 พ.ย.  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวสัมโมทนียกถาในกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระจริยานิเทศและพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีการอาราธนา พระจริยานิเทศก์หรือพระที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าคณะจังหวัด จำนวน  150 รูป พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศชุมชนชาวเขา และพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง  จำนวน 300 รูป  มารับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเกิดความรู้แท้จริง มีศรัทธายอมรับ และสามารถนำไปใช้ดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนกันและกัน ทำให้สังคมเป็นสุข ถือว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก

                สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้คณะกรรมการเผยแผ่ฯได้กำหนดแผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยไม่เน้นงานแผ่ด้านการเทศน์ การบรรยาย การแสดงธรรม เนื่องจากเห็นว่า เกิดผลน้อยต่อผู้ฟังและไม่ได้เกิดความซาบซึ้งถึงการนำไปประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงทั้งในและต่างประเทศ คือ  การเผยแผ่ปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพราะประชาชนได้ปฏิบัติและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้จริง ที่สำคัญพระสงฆ์จะต้องเรียนรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน หากพระที่บวชเข้ามาไม่มีความรู้วิปัสสนากรรมฐานนี้ ก็จะขาดวิธีการเผยแผ่สู่พุทธศาสนิกชน

                “โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ได้รับผลตอบรับมาก ในปีนี้ ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยเน้นอบรมให้พระสังฆธิการทั้งหลาย ได้มีการบรรยายธรรม ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ  ไม่ใช่ให้มีเฉพาะสวดพระอภิธรรมอย่างเดียว แต่จะให้มีการบรรยายธรรม โดยเฉพาะธรรมสังเวช กล่าวถึงการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ตาย ธรรมสังเวชเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจริง จะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ประกอบกับพิธีสวดพระอภิธรรม  นอกจากนี้ งานแต่งงาน งานทำบุญต่างๆ ก็ให้พระสงฆ์กล่าว สัมโมทนียกถา ให้ความรู้หลักธรรมแก่ญาติโยม ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำคู่มือแจกถวายพระสังฆาธิการยังวัดวาอารามทั่วประเทศ”ประธานคณะกรรมการเผยแผ่ฯ กล่าว

                ดร.อำนาจ บัวศิริ รองผอ.พศ. กล่าวว่า สถิติพระจริยานิเทศปัจจุบันมีอยู่ 150 รูปทั่วประเทศ ซึ่งพศ.จัดงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย 12 เดือนๆละ 1,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2556 จัดสรรงบประมาณ 2,500,000 บาท ถือว่ายังไม่เพียงพอ ส่วนพระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่งานเผยแผ่ตามพื้นที่เฉพาะทั่วประเทศมี จำนวน 300 รูป 21 พื้นที่  อาทิ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก สุรินทร์ ศรีสะเกษ ซึ่งพระภิกษุกลุ่มนี้มีความสำคัญมากและทำหน้าที่หนัก เพราะอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหามากทั้งยาเสพติด ความรุนแรง จะต้องทำงานเชิงรุก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งพศ.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆอย่างเต็มที่

Tags :

เมนู

 

บทความ

ธรรมะประจำวัน

ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม

สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างศูนย์พุทธบริษัทสากล

โครงการปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย)

 
  Copyright 2005-2011 www.dhammadee.com All rights reserved.
view