โครงการดีๆสร้างสรรค์สังคม สถานที่ปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย) ก่อตั้งมูลนิธิพุทธบุตรสงเคราะห์ ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2011
ปรับปรุง 18/03/2021
สถิติผู้เข้าชม 925,421
Page Views 1,120,306
สินค้าทั้งหมด 1
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

สานสัมพันธ์ไทย-ลาวมอบคอมพ์ร.ร.สงฆ์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

สานสัมพันธ์ไทย-ลาวมอบคอมพ์ร.ร.สงฆ์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

สานสัมพันธ์ไทย-ลาวมอบคอมพ์ร.ร.สงฆ์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

สานสัมพันธ์ไทย-ลาววิทยุคลื่นสีขาววัดปัญญานันทารามมอบคอมพ์และหนังสือนักธรรม-บาลีโรงเรียนสงฆ์ลาว

               ๑๑มิ.ย.๒๕๕๗ พระวีระศักดิ์  ชยธมฺโม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของชาวพุทธ วัดปัญญานันทาราม FM 97.75 MHz. ต.คลองหก  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และหนังสือนักธรรม-บาลี  เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสงฆ์ในภูมิภาคอาเซียน(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  ระหว่างวันที่  ๘-๑๒ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น  โดยได้รับการเห็นชอบจากพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม และได้รับการสนับสนุนดียิ่งจากนิสิตปริญญาโท หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย

               เนื่องจากโรงเรียนสงฆ์ในภูมิภาคอาเซียน(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่เป็นจำนวนมากแต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จะสามารถใช้พัฒนาทักษะในด้านการศึกษา ชึ่งถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญในการช่วยพัฒนาบุคลากรภายในสังคมอาเชียนให้มีความเข้มแข็งในวิทยาการทางโลกและทางธรรม เพราะปัจจัยเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนสงฆ์ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุสามเณรได้อย่างเต็มที่ 

               ดังนั้น สถานีวิทยุคลื่นสีขาวของชาวพุทธ วัดปัญญานันทารามทาง FM 97.75 MHz. ได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ในด้านการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มพูนทักษะ สติปัญญาให้เกิดมีในตัวมนุษย์  จึงมีความประสงค์จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหนังสือเรียนนักธรรม-บาลีที่ได้รับการสนับสนุนนี้ มอบให้กับโรงเรียนสงฆ์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๒ แห่ง คือ ๑) โรงเรียนสงฆ์วัดอภัย  เมืองหลวงพระบาง  แขวงหลวงพระบาง  สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น จำนวน  ๑  ชุด  และหนังสือเรียนนักธรรม-บาลี จำนวน  ๒  ชุด  และ ๒) โรงเรียนมัธยมตอนต้นสงฆ์  เมืองวังเวียง  แขวงเวียงจันทน์  สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น จำนวน  ๒  ชุด และหนังสือเรียนนักธรรม-บาลี จำนวน  ๒  ชุด 

               "หลังจากสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของชาวพุทธ วัดปัญญานันทารามทาง FM 97.75 MHz. ได้เปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือนักธรรม-บาลีเพื่อการศึกษา ก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน  และองค์กรสาธารณกุศลทั่วไป  หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขออำนวยอวยพรคณะผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจงมีความสุข สงบสันติหมดทุกข์ทั้งปวงเทอญ" พระวีระศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ คมชัดลึกดอทคอม

Tags :

เมนู

 

บทความ

ธรรมะประจำวัน

ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม

สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างศูนย์พุทธบริษัทสากล

โครงการปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย)

 
  Copyright 2005-2011 www.dhammadee.com All rights reserved.
view