iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ (พักกาย-พักใจ-เเสวงหาความสุขที่เเท้จริง) สมัครปฏิบัติธรรม 3 วัน-7วัน-9วัน -1เดือน-3เดือน ที่สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร ตลอดปี สอบถาม087-007-8607 http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=436715 Fri, 01 Jun 2018 21:51:42 +0700 (พักกาย-พักใจ-เเสวงหาความสุขที่เเท้จริง) สมัครปฏิบัติธรรม 3 วัน-7วัน-9วัน -1เดือน-3เดือน ที่สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร ตลอดปี สอบถาม087-007-8607 http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=436714 Fri, 01 Jun 2018 21:47:12 +0700 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ หล่อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐาน บนพระเจดีย์ "สมเด็จประทานพร " ทรงเครื่อง (วาระที่๑) งานวันที่ 17 เมษายน 2561 นี้ http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=435525 Wed, 11 Apr 2018 15:12:12 +0700 รับเจ้าภาพบวชสามเณร (ลูกกตัญญู) รับ 5 เจ้าภาพ บวช 8 เมษายน 2561 http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=435349 Thu, 05 Apr 2018 12:17:33 +0700 ((ด่วน))รับเจ้าภาพ สร้างถวายพระประธาน หินขาว ๑ องค์ ที่ลานวิปัสสนา http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=433061 Wed, 10 Jan 2018 10:33:20 +0700 ทำบุญสร้างพระใหญ่ 39เมตร สูง59 เมตร http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=432760 Sat, 23 Dec 2017 09:16:40 +0700 ทำบุญเทพื้นลานธรรม (ที่ปลักกลด เดินจงกรม นั่งสมาธิ ) สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=430863 Thu, 07 Sep 2017 11:39:38 +0700 ((ด่วน)) รับเจ้าภาพซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1เครื่อง http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=428521 Thu, 15 Jun 2017 16:41:02 +0700 ((ด่วน)) รับเจ้าภาพถวายเเอร์ ติดศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 5 เจ้าภาพ เพื่อรับรองพระ90 รูปมาฝึกกรรมฐาน http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=426980 Sun, 23 Apr 2017 10:31:25 +0700 สมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (บวชฟรี) รุ่นสามเณรลูกกตัญญู http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=425961 Mon, 20 Mar 2017 20:16:09 +0700 ((รับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์))..สร้างกุฏิพระธูดงค์กรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 30 หลัง . ((ขาดเเคลนที่พักอาศัย)) http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=425433 Fri, 03 Mar 2017 14:19:56 +0700 ((ด่วน)) ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ติดกระจก เเละทาสี องค์พระพุทธมหาจักพรรดิ์(ปางเเห่งความสำเร็จ) //ขาดอีก 2 เจ้าภาพเท่านั้น// http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=424978 Fri, 17 Feb 2017 12:25:17 +0700 รับเ้จ้าภาพหล่อพระอรหันต์ ๖๐ องค์ (ถวายเป็นพุทธบูชา) http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=421589 Wed, 16 Nov 2016 09:27:16 +0700 พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=421184 Sun, 06 Nov 2016 13:00:30 +0700 ประวัติและอานิสงส์การทอดกฐิน จากการเทศนา ของหลวงพ่อฤษีลิงดำ http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=421150 Fri, 04 Nov 2016 13:50:45 +0700 กำหนดการทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2559 เเละหล่อพระอรหันต์ 60 องค์ ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา พิจิตร http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=421148 Fri, 04 Nov 2016 13:04:54 +0700 ดร.วิษณุ เผย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีรับสั่ง ขอให้ทำเสมือนยังมี ในหลวง ร.9 http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420486 Sat, 15 Oct 2016 14:30:17 +0700 สื่อนอกตีข่าวใหญ่ กษัตริย์ผู้ครองราชย์นานที่สุดในไทย เสด็จสวรรคต http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420462 Fri, 14 Oct 2016 07:56:23 +0700 นายกฯ เผย พระบรมฯขอทำพระทัยร่วมคนไทยทั้งชาติ รอเวลาเหมาะสมสืบราชสมบัติ http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420461 Fri, 14 Oct 2016 07:51:31 +0700 ที่ประชุมสหประชาชาติ ร่วมยืนไว้อาลัย แด่การสวรรคตของ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420460 Fri, 14 Oct 2016 07:49:20 +0700 ทูตสหรัฐอเมริกาแสดงความเสียใจ ต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวง http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420459 Fri, 14 Oct 2016 07:48:18 +0700 ทรงพระเยาว์-ภาพถ่ายกับพระบรมวงศานุวงศ์-ขณะทรงงาน ที่คนไทยทุกคนควรดู http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420458 Fri, 14 Oct 2016 07:34:14 +0700 พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420457 Fri, 14 Oct 2016 07:16:47 +0700 กำหนดการสรงน้ำพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ต.ค.นี้ http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420456 Fri, 14 Oct 2016 07:15:43 +0700 10 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=420455 Fri, 14 Oct 2016 07:13:13 +0700 ((ด่วน))รับเจ้าภาพสร้างกุฏิ 6 หลังถวายพระจำพรรษานี้ http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=415293 Mon, 11 Jul 2016 09:15:19 +0700 รับสมัครงาน(ด่วน) 2 ตำเเหน่ง คือ1.โปรเกรมเมอร์(ดูเเล ผลิตเว็บไซต์) 2.ช่างตัดต่อภาพ เเละวีดีโอ เสียง http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=414013 Wed, 15 Jun 2016 10:55:03 +0700 ** อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม *** อุบาสก นักปฏิบัติ เเละเผยเเผธรรม เเนวเคลื่อนไหว หลวงพ่อเทียน เสียเเล้ว http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=411647 Mon, 25 Apr 2016 19:21:28 +0700 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ มรณภาพ(วีระ ภทฺทจารี) http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=411280 Mon, 11 Apr 2016 21:36:48 +0700 ขอเชิญรับฟังรายการธรรมะ/เเละสนับสนุนกองทุนเผยเเผ่ธรรม http://www.dhammadee.com/index.php?mo=14&newsid=411173 Fri, 08 Apr 2016 11:13:35 +0700