โครงการดีๆสร้างสรรค์สังคม สถานที่ปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย) ก่อตั้งมูลนิธิพุทธบุตรสงเคราะห์ ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2011
ปรับปรุง 06/09/2021
สถิติผู้เข้าชม 999,200
Page Views 1,200,282
สินค้าทั้งหมด 1
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

บทสวดมนต์.พระมหาจักรพรรดิ์..สวดทุกวัน-สำเร็จผล-(ดั่งใจหมาย)

บทสวดมนต์.พระมหาจักรพรรดิ์..สวดทุกวัน-สำเร็จผล-(ดั่งใจหมาย)

บทสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ์

(บทที่สร้างความสำเร็จ..อย่างรวดเร็ว..เเละเป็นบทที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ ตรัสไว้ว่าสำเร็วเร็วหนักหนา---ทั้งทางโลก  เเละทางธรรม)

----บทสวด พระมหาจักพรรดิ์..หรือบทบูชาพระพุทธเจ้า  คาถามาเเรงที่สุดเเห่งยุค------

(สวดทุกวันเสริมบารมี --ตกน้ำไม่ไหล---ตกไฟไม่ไหม้--การงานสำเร็จรวดเร็ว--จิตใจหาญกล้า--ปัญญาว่องไว--เล่าเรียนก้าวไกล--คิดสิ่งใดสำเร็จผล)ตั้งสัจจะอฐิษฐาน


ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่โต 
หลวงปู่ดู่ครูบาอาจารย์ท่านอันเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอารธนาบารมีรวม                                                                                                                                                                             ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน

บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุด บารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ
อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย
ทั่วทั้งแสนหมื่นโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชโดยทุกๆ พระองค์
วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย
ฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ
พญาครุฑพร้อมบริวาร พญานาคพร้อมบริวาร คนธรรณ์ ชาวเมืองลับแล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้
ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิ์โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเพิ่มกำลังเทอญ

บทบูชาพระ


พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง

พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครู-อุปัชฌาย์-อาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

บทสมาทานศีล 5


นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อพรัหมจริยา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( 3 ครั้ง)

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธเย

บทอาราธนาพระ


นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

พุทธัง อาราธนานัง กโรมิ
ธัมมัง อาราธนานัง กโรมิ
สังฆัง อาราธนานัง กโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด


น้อมระลึกถึงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้

นโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา (3 ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่


น้อมระลึกถึงปู่หลวงดู่แล้วว่าคาถาดังนี้

นโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (3 ครั้ง)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

(แบ่งประโยคตามแบบ หลวงตาม้า นำสวด)
โย โทโส โมหะจิตเต
นะ พุทธัสมิง ปาปะกโต
มยา ขะมะถะ เม
กตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะจิตเต
นะ ธัมมัสมิง ปาปะกโต
มยา ขะมะถะ เม
กตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะจิตเต
นะ สังฆัสมิง ปาปะกโต
มยา ขะมะถะ เม
กตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ


(สวดแบ่งประโยคที่ได้ความหมายถูกต้องตามหลักไวยากรณ์บาลี พร้อมคำแปล)
โย โทโส โมหะจิตเตนะ (โทษอันใด ด้วยจิตหลงผิดไป)
พุทธัสมิง ปาปะกโต มยา (การกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระพุทธะ)
ขะมะถะ เม กตัง โทสัง (ขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไป)
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ (ขอบาปทั้งปวง จงวินาสสิ้นไป)

โย โทโส โมหะจิตเตนะ (โทษอันใด ด้วยจิตหลงผิดไป)
ธัมมัสมิง ปาปะกโต มยา (การกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระธรรม)
ขะมะถะ เม กตัง โทสัง (ขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไป)
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ (ขอบาปทั้งปวง จงวินาสสิ้นไป)

โย โทโส โมหะจิตเตนะ (โทษอันใด ด้วยจิตหลงผิดไป)
สังฆัสมิง ปาปะกโต มยา (การกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระสงฆ์)
ขะมะถะ เม กตัง โทสัง (ขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไป)
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ (ขอบาปทั้งปวง จงวินาสสิ้นไป)


บทสวดมหาจักรพรรดิ์


นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )

นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วรังคันธัง
สีวลี จะ มหาเถรัง
อหัง วันทามิ ทูรโต
อหัง วันทามิ ธาตุโย
อหัง วันทามิ สัพพโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เเผ่เมตตา (ทั่วไป)

-ส่งบุญกุศลที่สวดให้เเก่สัพพสัตย์ ทั้งหลาย-

แผ่เมตตาให้ตนเอง


อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค อันตรายทั้งปวง
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะ อยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด


 บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา:

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ:
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ:
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ:
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ: 
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น จากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด.

                 


เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน


สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง
อรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
(3 หรือ 5 จบ)

พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ (ให้อธิษฐานจิตแผ่)ต่อจากนั้นอธิษฐานแผ่เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ได้เคล๊ดไม่ลับ (เพื่อความสำเร็จ..อย่างรวดเร็ว) 

1.ก่อนสวดสำรวจจิตตัวเองว่าอารมณ์ดีไหม ?

2.ต้องสวดที่มีองค์พระประธาน หรือรูปเคารพต่างๆ

3.ต้องอาบน้ำชำระร่างกายก่อน

4.ต้องสวดให้ควบตามกำลังวันเสมอ

5.ต้องสวดด้วยความตั้งใจ

6.ใครสวดได้ให้หลับตานึกถึงองค์พระในใจหรือในนิมิตร

7.ต้องสวดให้ต่อเนื่องอย่าขาดสวดจนกว่าจะครบบท

8.ถ้าวสวดได้วันล่ะ มากกว่า 1 รอบยิ่งดี ยิ่งสวดมากยิ่งสำเร็จเร็ว

9.หลังจากสวดจบให้ขอบารมีครูบาอาจารย์ ที่องค์ท่านกำลังสั่งสมบารมีเเละช่วยเพื่อนมนุษย์อยู่ อาทิ

หลวงปู่ดำโกอุดร ,หลวงปู่ทวด, หลวงปู่โต ,หลวงปู่เงิน,หลวงปู่ศูบ,หลวงปู่เดิม,หลวงปูทบ,หลวงปู่โต๊ะ,หลวงปู่ปาน,หลวงปู่ฤษีลิงดำ,หลวงปู่สด พระโพธิสัตย์กวนอิม เป็นต้น

ตลอดถึงขอบารมีพระมหาจักพรรดิ์ ที่มีบารมีปกครองมนุษย์ ทั้งที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็ดี โลกเทวดาก็ดี โลกพรหมก็ดี

ขอบารมีจงให้.....ข้าพเจ้า...นาย/นางสาว/นาง......เเล้วอธิฐานในใจว่าปรารถนาสิ่งใด

เมื่ออธิฐานตามใจปรารถนาเเล้วให้  ตั้งสัจจะว่าเมื่อสำเร็จเเล้วจะ ขอสร้างบารมีอะไรตอบเเทน...เพื่อเป็นการสร้างบารมีเดินตามทางพระโพธิสัตย์(ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์)                                           ตามครูบาอาจารย์


---**หมายเหตุผู้สวดท่านใดไม่อธิฐานก็ได้..เพราะเป็นการสั่งสมบุญไว้ตอนจำเป็น**---


ประวัติในการสวดบทพระมหาจักพรรดิ์ 

(จะได้ลงให้ท่านได้ลองอ่านกันดู)

ป็นประวัติการก่อเกิด บทสวดพระมหาจักพรรดิ์..ฉบับหลวงปู่ดู

เเละฉบับของพระพุทธเจ้า


ทั้งประวัติที่ได้รวบรวมตามฉบับครูบาอาจารย์ เเละอานุภาพความศักสิทธิ์ความอัศจรรย์ของผู้ได้ลองสวด)


----อนุญาติให้คัดลองเพื่อพิมพืเผยเเผ่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาติ ยกเว้นเพื่อการพานิช ไม่อนุญาติ-----


ผู้เผยเเผ่....พระอาจารย์ ศุภชัย  ภูริญาโณ

...ศูนย์ปฏิบัิตธรรม  "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา  อ.สามง่าม จ.พิจิตร ..

www.dhammadee.com

e-mail ...lamphongdhamma@hotmail.com

Tags :

เมนู

 

บทความ

ธรรมะประจำวัน

ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม

สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างศูนย์พุทธบริษัทสากล

โครงการปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย)

 
  Copyright 2005-2011 www.dhammadee.com All rights reserved.
view